Dobšice

Počasí Dobšice - Slunečno.cz

Dobšice

telefon: +420 515 249 030

fax: +420 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

ID datové schránky: ngyaz88

 

Případné platby můžete poukázat: ke stáhnutí zde

Originály těchto křížů, umístěné nyní v zasedací místnosti obecního úřadu, stávaly na historické křižovatce cest do Vídně a Brna na dohled od kláštera Louka. Jsou také součástí obecního znaku a praporu.

O původu, stáří a funkci křížů se vedly dlouhodobé diskuze. Nejčastěji bývaly kříže označovány jako pozůstatky vlivu a působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě.

Pojem kamenných křížů se však také objevoval v některých středověkých smírčích smlouvách. Bývaly oficiálně uzavírány mezi viníkem (vrahem) a rodinou oběti, byla to i jistá náhrada krevní msty. Po uzavření smlouvy byl vrah povinen nejen vyplatit pozůstalým finanční odškodnění, které mu smlouva ukládala, ale musel i splnit svůj další slib a tím bylo vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě činu na znamení usmíření a pokání.

Podle další teorie plnily tyto kříže i poslání hraničních mezníků.

Na kamenných křížích lze obvykle nalézt jednoduchou podobu zbraně, v tomto případě dvojbřité sekery. Zastánci teorie smírčích křížů v nich vidí vražednou zbraň, kterou tam vytesal na znamení svého provinění sám vrah.

Obdobné kamenné kříže můžeme najít na území téměř celé Evropy, především v oblastech, která bývala v dobách středověku hojněji osídlena.

Baby, nazývají se na Moravě staroslověnské kříže, podoby románské, tesané hrubě do pískovce. Na ruských mohylách kolem Dněpru jsou podobné památky v podobě postav, v Lužici je hojně starých křížů i na Moravě, v Čechách méně, kde jim však neříkají baby.  Kříže ty se považují za zbytky prvých dob křesťanských na Moravě, z doby cyrilometodějské. V našem kraji je podobný kříž mezi Třebíčí a Pocoucovem, pak dva kameny téhož rázu u Dobšic poblíž Znojma. Za sokolovnou v Moravských Budějovicích u cesty k novému hřbitovu byl podobný kámen s úlomkem kříže, ale nevíme, kam v posledních letech zmizel. Víte o jiných takových památkách?

 

Užitečné odkazy

daniz

lahofer

logo

logo

logo

Logoidsjmk

logo mark

np

soc

vinarstvi

© 2020 Obec Dobšice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti