Dobšice

Počasí Dobšice - Slunečno.cz

Dobšice

telefon: +420 515 249 030

fax: +420 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

ID datové schránky: ngyaz88

 

Případné platby můžete poukázat: ke stáhnutí zde

 

V bojích r.1809 Napoleon opět jako v r.1805 bojoval s Rakouskem, maje svým spojencem Bavory. Rakouské armádě vele velkovévoda Karel. po jeho vítězném střetnutí u Aspernu následovala porážka u Wagramu, jíž byly zmařeny všechny výhody těžce dobytého vítězství u Aspernu. Rakouské voje musily ustoupit pod náporem Francouzů. Karel stáhl svoje vojska na Moravu.

Bylo to 11. července 1809. Francouzský generál Marmont vyrazil se všemi svými předsunutými hlídkami, skrytými v zahradách, roklích a křovinách, směrem na Dobšice.  K deváté hodině vytáhlo několik francouzských jednotek proti obsazenému území u potoka Leska a zatlačily rakouské hlídky. Byly však vrženy zpět do svých původních postavení a jejich útoky byly zastaveny jízdou, které velel Švarcenberk. Zatím francouzský maršál Massena vynutil si za prudké dělostřelecké palby přechod přes Dyji u Starého Šaldorfu, k němuž byl nucen přibrati zálohu granátníků. Po brněnské silnici přitáhl sem také francouzský generál Davout. Nebezpečí stále rostlo, bojovalo se se střídavým štěstím.

O čtvrté hodině odpoledne přirazil Massena ke Znojmu a dosáhl už Dolní brány, nežli přichvátala záloha granátníků. (Dolní brána stála při vstupu do dnešní Kollárovy ulice u Vlkovy věže).

Zatím rozpoutala se bouře s lijákem. Kníže Reuss vyrazil na francouzské, prapor Leiningenův tvořil jeho předvoj.(Po něm dnešní Alšova ul. jmenovala se dříve Leiningenova). Pušky však selhávaly,leč Rakušané vnikli přec s nasazenými bodáky na ulici Vídeňskou a dobyli Nového Šaldorfu, při čemž zajali nepřátelský prapor a 3 generály. Leč tento ojedinělý úspěch byl brzy zmařen náporem Maasenových kyrysníků, kteří pronikli až na předměstí. Jen na okamžik zastaven je nápor poraženým kmenem přes cestu, čehož využije velitel Salis, vyrazí s pátým praporem vídeňských kyrysníků proti Francouzům a vytlasčí je z města. (Dnešní nám. Republiky nazývalo se dříve Salisovo). Leč Francouzům dostane se již v městských hradbách nové posily, Marmont útočí z druhé strany a nastane pekelný boj. Massenovy přední hlídky bojují už v ulicích města. A do tohoto válečného běsnění ozývá se hlučné volání : "Zastavte palbu! Příměří !"

Je sedm hodin večer. Kníže Lichtenštejn dostaví se k předním francouzským hlídkám a jeho návrh na příměří je přijat. Bylo sjednáno v Suchohrdlech v Červeném dvoře (protáhlá budova u silnice do Kuchařovic) a po něm odjel Napoleon se svým štábem do Hodonic, kde nocoval na mlýně Tulipánově.

V rámci této bitvy o Znojmo jde nám zvláště o vylíčení bojů u Dobšic a o přechod přes Dyji. Uvedená data vyjímáme ze spisku Julia Wisnara "Die Schlacht bei Znaim".

Dne 11. července 1809 o šesté hodině ráno vstoupil velkovévoda Karel se svým záložním sborem do Znojma, Brigáda Alsternova a hulánský pluk Schwarzenberkův stály před Dobšicemi. Generalissimus dal rozkaz Steyerovi, aby obsadil Dobšice. Steyer obsadil výšinu nad Dobšicemi a vystřídal generála Altsterna. Granátnická brigáda Murrayova posunula se mezi vinice dobšické a suchohrdelské. Naproti Dobšicím, na pravém břehu Dyje, měla postavení granátnická brigáda Mervillova a obsadila Bohumilice, Oblekovice a starošaldorfský most.  U Bohumilic byly pohotově ještě dva pluky jízdy, rovněž u suchohrdelského jezuitského dvoru.

Brzy nato generál Steyer byl napaden předvojem bavorské divise Wredeovy, které velel generál Minucci, a donucen opustit výšinu, tak byl zatlačen do doliny u Dobšic. Z rozkazu Marmontova Dobšice byly ztečeny a dobyty generálem Beckerem. Na pravém břehu Dyje Marmont  snažil  se proniknouti mezi Načeratice a Bohumilice, leč Scovaud jej energicky zastavil. Zatím dorazil kníže Hohenzollern a chránil oboz, který jel po silnici. Belegárdův 1. sbor měl překročit brod u Dobšic a zaujmout postavení u Přímětic. Marmont snažil se překaziti mu tento přechod. Současně Steyer byl vytlačen z Dobšic.Generál Henneberg povzbudil Rakušany, aby si vynutili přechod přes Dyji, což se také přes nejprudší dělostřeleckou palbu dařilo. Henneberg zaútočil na Dobšice a obsadil je přes zoufalý odpor generála Beckere. Pak mohl vydatně podporovati a chránit přechod Bellegardeova sboru. Za 1. sborem šel 3. sbor za velení generála Kolovrata, přešel dyjský most, táhl těsně podél města k Příměticím, kde zaujal postavení nalevo od 1. sboru.

Marmont si uvědomil, že jeho posice u Dobšic vzhledem k Rakušanům je nesmírně důležitá. Poslal bavorskému generálu Beckerovi posilu. Becker dobyl Dobšic, musil je však částečně opustit, až bavorský generál Preissing vyhnal odtud všechny Rakušany. K večeru 11. července 1809 Dobšice byly na několika stranách zapáleny a celá obec, až na několik domů na okraji obce, lehla popelem. To byla největší pohroma, která postihla Dobšice za jejich trvání.

 

Užitečné odkazy

daniz

lahofer

logo

logo

logo

Logoidsjmk

logo mark

np

soc

vinarstvi

© 2020 Obec Dobšice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti