Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Facebook - obec Dobšice