Facebook - obec Dobšice

Noviny České slovo z 23. března 1925:

„Třicet dva mší bylo slouženo jen ve svatovítském kostele na pražském hradě za těch osm dní od 9. do 16. října 1729, ve kterých oslavováno bylo v Praze svatořečení Jana z Nepomuku. Slavné procesí Prahou, v jehož čele arcibiskup pražský Ferdinand z Kuenburka nesl neporušený jazyk Jana, za svatého právě prohlášeného. Na ulicích přespávali venkovští poutníci, neboť tolik jich bylo, že světnice Prahy nestačily. Celé dny zvonily všechny zvony pražské, střílelo se z děl a hmoždířů. Z břehů vltavských zářily ohňostroje do noci. Třicet šest centů těžký stříbrný náhrobek byl pro ostatky nového svatého. Památka Husova zastíněna byla slávou nového jezuitského svatého.“

Co mají společného – sv. Jan Nepomucký a Dobšice ?

Pod dnešním obchvatovým mostem stávala v Dobšicích v minulosti socha sv. Jana Nepomuckého, původem práce neznámého umělce z roku 1733. Byla umístěna ve zděném výklenku chráněna před rukama nenechavců i povětrnostními vlivy a opečovávána místními lidmi.

Při budování obchvatu města Znojma asi před dvaceti lety byla socha stavebníky mostu sňata a převezena do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Pravděpodobně při tomto převozu došlo k většímu poškození sochy . Socha byla uložena na dvoře muzea a o její osud nejevil nikdo zájem. Až později, při opravě budovy muzea, kdy překážela výstavbě lešení, byla převezena do depozitáře muzea ve Znojmě.

O soše jsme se před několika lety dozvěděli a požadali Jihomoravské muzeum o její vydání zpět do majetku obce Dobšice. Za přispění PhDr. Jana Kozdase z Národního památkového ústavu byla socha vydána obci v říjnu 2003.

postrádala pravou ruku a dvě ramena kříže neseného v levé ruce. Rovněž barevný nátěr sochy nebyl původní a bylo třeba odstranit několik vrstev různých barev. Pro rekonstrukci sochy byl ve výběrovém řízení vybrán atelier akademického sochaře Jiřího Kačera z Prahy, který skýtal záruku kvalitní rekonstrukce sochy, jež byla také v roce 2005 uskutečněna. Rekonstrukce byla financována z větší části z prostředků obce Dobšice, částkou 30 tis. Kč přispěl Svazek znojemských vinařských obcí Daníž.

Protože osazení sochy na původní místo již nepřicházelo v úvahu, bylo třeba vytipovat další vhodné lokality. Nejvhodnějším místo pro instalaci sochy se podařilo najít v ulici Leska v blízkosti budovy pošty.

V roce 2006 se podařilo získat dotaci z prostředků Jihomoravského kraje na instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého. Architektonický návrh řešení podstavce sochy a okolí vytvořil ing. arch. Josef Kolman. Dle jeho návrhu zhotovilo pískovcový podstavec Kamenosochařství Vladimíra Kopečného ze Znojma, úpravy okolí provedla svépomocí obce Dobšice.

Je znám i původní latinský nápis na podstavci sochy, který v překladu MUDr. Filly zní :

„ Všechen lid Ti Nepomucký přináší plnou mírou dary v Tvé slávě, vyslyš nás při jakékoliv prosbě.“

Slavnostní odhalení a vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Leska se uskutečnilo za účasti vzácných hostů z rakouské obce Seefeld-Kadolz a Dobšic u Nymburka, občanů a dalších osob v sobotu dne 23. září 2006.

Ing. Jaroslav Jenšovský

starosta obce

Fotogalerie

Interaktivní mapa

mapa

Kontakty


tel: 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

fax: 515 225 975

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

č. účtu: 182859640/0300

varibalni symboly ke stažení zde

více kontaktů zde


mapa


logo

mapy

Logoidsjmk

zpravodaj

Portál pro uveřejnění

napoleon