Facebook - obec Dobšice

Mezinárodní dětský tábor

 

Program mezinárodního dětského tábora

Neděle 10.7. 2011

Cca 17 hod. – příjezd rakouské výpravy z obce Seefeld-Kadolz

Stavění stanů

Večeře  18.00 – 19.00 hod.

Noční klid 22.00 hod.

 

Pondělí 11.7. 2011

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Dopoledne – příjezd a příchod ostatních dětí a vedoucích , stavění stanů, seznamovací procházka po obci Dobšice

Oběd    12.00 – 13.00 hod.

Polední klid 13.00 – 14.00 hod.

Odpoledne – doprava BUSy do Lukova – pěšky 4 km na  Nový Hrádek, po skupinách prohlídka 15 – 17 hod. (tel. Janíčková. 723 387 197), Národní park Podyjí (tel. Holubová 606 710 300)

Večeře 18.00 – 19.00 hod.

Noční klid 22.00 hod.

Úterý 12.7. 2011

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Dopoledne – turistickým vláčkem a BUSem do Louckého kláštera, po skupinách prohlídka katakomb a krypty, dále do Znojma (procházka starým městem, Znojemské podzemí, radniční věž, Znojemský hrad)

Oběd    12.00 – 13.00 hod.

Polední klid 13.00 – 14.00 hod.

Odpoledne – návštěva sběrného dvora a třídící linky firmy A.S.A. po skupinách ve 14.30 a 15.00 hod. , dále pěší  prohlídka Dobšic  (škola, sportovní areál, sklep Ant. Pavlase, obecní úřad,  lesopark Hájek, perníkáři Moryskovi, kovárna Josefa Švajky, dravci a koňská farma Františka Miroše),

textilní worshop, šermíři Vertus Albion

Večeře  18.00 – 19.00 hod.

Noční klid 22.00 hod.

Středa 13.7. 2011

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Dopoledne - koupaliště Louka

Oběd    12.00 – 13.00 hod.

Polední klid 13.00 – 14.00 hod.

Odpoledne po skupinách – – doprava tam i zpět BUSy :

Keramický worshop (návštěva ateliéru keramika Ivo Slámy v Šatově, tel. 737 143 186, zhotovení upomínkových keramických výrobků, práce na hrnčířském kruhu)

Návštěva Malovaného sklípku v Šatově  - tel. 774 700 572, 25 Kč/os.

Prohlídka příhraničních opevnění – tel. 602 438 627, p. Pokorný, naučná stezka - tři pěchotní sruby Zahrada, Úvoz, Zatáčka., prohlídka 45 min.

Večeře  18.00 – 19.00 hod.

Noční klid 22.00 hod.

 

Čtvrtek 14.7. 2011 – celodenní výlet

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Dopoledne – prohlídka zříceniny Corštejn a hráze Vranovské přehrady, dle možnosti koupání ve Vranovské přehradě - doprava BUSy tam a zpět

Oběd zajištěn formou balíčku stravy.

Odpoledne – DINOPARK Chvalovice, taneční workshop sourozenců Zajícových

Večeře  18.00 – 19.00 hod.

Noční klid 22.00 hod.

 

Pátek 15.7. 2011

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Dopoledne  – doprava turistickým vláčkem a BUSem, návštěva Muzea motorismu ve Znojmě, Centrum volnočasových aktivit (prohlídka, vyjížďka na lodích po řece Dyji  á 8 osob, šlapadla Cyklo Klubu Kučera), Znojemská přehrada, vycházka do Gránického údolí

Oběd    12.00 – 13.00 hod.

Polední klid 13.00 – 14.00 hod.

Odpoledne – koupaliště Louka event. sportovní hry (sportovní areál, sokolovna Dobšice)

Od 17 hod. mezinárodní tábor přístupný pro veřejnost (především pro rodiče dětí a zástupce samospráv zúčastněných obcí a médií) – koncert dechovky Amatéři, šermíři Vertus Albion, taneční vystoupení sourozenců Zajícových + Moravská beseda (8 osob), presentace   textilních a keramických výtvorů,  opékání buřtů, zmrzlina, cukrová vata

Večeře  18.00 – 19.00 hod.

Občerstvení pro rodiče dětí, zástupce samospráv a médií zajištěno formou rautu  (studené uzeninové a sýrové mísy, ovoce, zelenina, ovocné a zeleninové saláty, minerálky)

tisková konference

Noční klid 23.00 hod.

 

Sobota 16.7. 2011

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 – 9.00 hod.

Na cestu poskytnut všem účastníkům tábora balíček celodenní stravy

Balení, bourání stanů, odjezd

 

 

 

Zpráva o realizaci projektu obce Dobšice „Mezinárodní letní dětský tábor“

v termínu 10. – 16. července 2011 v Dobšicích

------------------------------------------------------------------------------------------------

Přípravný výbor pro pořádání Mezinárodního letního dětského tábora v Dobšicích  pracoval ve složení:  Ing. Jaroslav Jenšovský (starosta obce Dobšice), Petra Havlíková, František Šachl (pedagogičtí pracovníci obce Dobšice) a zástupci rakouské partnerské obce Seefeld- Kadolz  - Franz Weinwurm, Anita Leczek, Thomas Foster.

Společné jednání přípravného výboru  se uskutečnilo v termínech 6.6. 2011,  20.6. 2011 a  4.7. 2011 vždy za účasti celkem 5 osob. Těmto společným jednáním předcházelo od února do června 2011 několik jednání zástupců pořadatele – obce Dobšice.

Náklady spojené s jednáním přípravného výboru – viz faktura č. 013/2011 hostince Bohumila Sapíka, hostinská činnost, Dobšice.

 

Aktivity mezinárodního tábora se uskutečnily dle připraveného programu s těmito změnami:

- taneční workshop se uskutečnil v úterý 12.7.2011 (oproti původně plánovanému čtvrtku 14.7.2011)

- textilní workshop se uskutečnil ve čtvrtek 12.7.2011 (oproti původně plánovanému úterku 12.7.2011)

- neuskutečnila se plánovaná návštěva koupaliště v pátek 15.7.2011 (z důvodu nevhodného počasí), náhradou probíhali sportovní hry  v dobšické sokolovně a pokračoval textilní workshop.

Všechny ostatní aktivity se podařilo realizovat dle plánu.

 

Mezinárodní letní dětský tábor byl zahájen příjezdem dětí a vedoucích z rakouské obce Seefeld- Kadolz vpodvečer v neděli 10.7.2011. Skupině bylo poskytnuto občerstvení (večeře) v restauraci sokolovny v Dobšicích.

Děti vč. vedoucích z českých obcí Dobšice a Jaroslavice nastoupily na tábor v pondělí 11.7.2011 ráno. Tábor se uskutečnil v rozlehlé zahradě mateřské školy v Dobšicích.

Děti i vedoucí byli ubytováni ve vlastních stanech.

Celodenní stravování zajišťovaly na základě Smlouvy o zajištění celodenního stravování pracovnice školní kuchyně (viz přiložená smlouva a jídelníček). V den odjezdu dětí a vedoucích byla všem poskytnuta teplá snídaně a na cestu celodenní potravinový balíček.

 

Publicita projektu:

Více než měsíc před zahájením realizace projektu byla veřejnost informována o pořádání mezinárodního tábora hlášením místního veřejného rozhlasu a instalací plakátů na vývěskových plochách v obci Dobšice. Informace o konání mezinárodního tábora umístěna rovněž  na www.dobsice.cz.

O realizaci projektu byla informována všechna regionální média. Celkem 3x navštívili tábor novináři z regionálních novin Znojemský týden a Znojemsko. Znojemský týden zveřejnil 2x informaci o konání mezinárodního tábora formou placené inzerce (viz výtisky ze dnů 4.7.2011 a 18.7.2011).

Po dobu realizace projektu byla na budově mateřské školy v Dobšicích vyvěšena vlajka EU, vlajka ČR a prapor obce Dobšice.

 

Zprávu zpracoval:  Ing. Jaroslav Jenšovský

starosta obce Dobšice

 
Zajímavé odkazy

Banner
Banner

Banner
Banner
Banner

odapdy

Interaktivní mapa

mapa

Kontakty


tel: 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

fax: 515 225 975

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

č. účtu: 182859640/0300

varibalni symboly ke stažení zde

více kontaktů zde


mapa


Banner
Banner
Banner

mapy

Banner
Portál pro uveřejnění