Dobšice

Počasí Dobšice - Slunečno.cz

Dobšice

telefon: +420 515 249 030

fax: +420 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

ID datové schránky: ngyaz88

 

Případné platby můžete poukázat: ke stáhnutí zde

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2022 je v platnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vyhláška stanovuje novou výši poplatku za svoz odpadu ve výši 600 Kč, přičemž zohledňuje zejména úlevy:

  • osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne 70 let věku a osoba starší - úleva ve výši 200 Kč,
  • osoba, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P - úleva ve výši 200 Kč,
  • osoba, která je vlastníkem odpadové nádoby na směsný komunální odpad - úleva ve výši 100 Kč.

Osvobozeni od placení poplatku jsou zejména:

  • děti do 6 let věku včetně,
  • osoby umístěné v dětském domově  pro děti do 3 let,
  • osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  • osoby na základě zákona omezeny na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení, 
  • osoby úředně přihlášené k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu, Brněnská 70, Dobšice,
  • osoby dlouhodobě se zdržující mimo území ČR (tj. alespoň 8 měsíců v daném kalendářním roce).

Pro nárok na úlevu nebo osvobození je nutné splnit povinnost ohlášení ve lhůtě 30 dnů od vzniku nároku. V případě nesplnění nárok na úlevu nebo osvobození zaniká.

Více v sekci Dokumenty-Obecní vyhlášky- Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Užitečné odkazy

1547cs 1 big

Logo MVS

daniz

lahofer

logo

logo

logo

Logoidsjmk

logo mark

np

soc

vinarstvi

© 2022 Obec Dobšice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies