Dobšice

Počasí Dobšice - Slunečno.cz

Dobšice

telefon: +420 515 249 030

fax: +420 515 225 975

email: obec@dobsice.cz

adresa: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

ID datové schránky: ngyaz88

 

Případné platby můžete poukázat: ke stáhnutí zde

 

Evropský projekt EYES v polské Jablonné ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017

Skromná, ale reprezentativní výprava z Dobšic se ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017 zúčastnila mezinárodního partnerského projektu v polské Jablonné, obci v předměstí Varšavy. Právě proto byla účelně do programu zařazena jednodenní prohlídka polského hlavního města. Města, které bylo ve II. světové válce prakticky zničeno a po válce povstalo do slova a do písmene z popela. Projekt EU se však netýkal pouze podpory cestovního ruchu a rozvoje turismu, ale byl zaměřen především na sociální záležitosti a problémy, se kterými se jednotlivé země EU potýkají. I přes téměř jednolitou evropskou kulturu byl zřetelný rozdíl mezi zeměmi s problémem migrantů a bez nich. Jednoznačně to vyplynulo z prezentací členských zemí EU. A které z nich se na mezinárodním projektu podíleli? Švédsko, Litva, Řecko, Itálie, Polsko a Česká republika. Naše obec jako jediná reprezentovala ČR, z Řecka resp. Kypru přijeli zástupci dvou obcí, Itálii reprezentovali výpravy ze čtyř obcí poblíž Říma, včetně našich známých z loňské návštěvy Itálie - z Galesse.

Na závěr setkání podepsalo všech deset zúčastněných obcí „Friendship and cooperation agreement“, a tato listina nově zdobí starostovu kancelář. 

 

Navázání spolupráce s italským Gallese

V květnu 2016 oslovilo italské městečko Gallese obec Dobšice s nabídkou partnerské spolupráce a začátkem srpna se uskutečnilo první setkání několika dobšických zastupitelů s Galleskými.

Italské městečko umístěné vysoko na skalním výběžku bývalo v dávné minulosti jedním z opěrných bodů ochrany Říma, který je od Gallese vzdálen pouhých 60 km. Většina italských měst těží z bohaté historie a církevních památek a malebné Gallese není výjimkou. Jeho křivolaké úzké uličky s kamennými domy vyhlížejí jako kulisy k filmu ze středověku. Obyvatelé jsou srdeční, družní a pohodoví, jako ve většině středomořských zemí.

Partnerského setkání se kromě delegace z moravských Dobšic zúčastnili také zástupci partnerů ze Španělska, Kypru a Litvy. Italské Gallese nechce stát stranou a hledá cesty, jak uspět v soutěži evropských projektů, které by jim pomohly financovat místní kulturní a církevní svátky a připomínku slavných tradic. Podmínkou je otevření svých městských bran dalším národům Evropské unie a navázání trvalé partnerské spolupráce.

Galleští představili partnerům nejen svou bohatou historii, ale také svou současnou kulturu a společenský život, nabídli k ochutnání regionální produkty a seznámili je se svými plány do budoucna. Nejatraktivnější byla pochopitelně návštěva památných míst Říma a Vatikánu.

A jaké bude pokračování tohoto prvního přátelského setkání? Dobšičtí podanou ruku italského Gallese přijali a nyní bude nutno nově navázané partnerství stvrdit i formálně partnerskou smlouvou. Doufejme, že vbrzku budou moci Dobšice přivítat stejně srdečně italské přátele ve své obci.

Ing. Jaroslav Jenšovský

 

Partnerská spolupráce obce Dobšice a rakouské obce Seefeld-Kadolz

Obec Dobšice učinila první kontakty a zahájila spolupráci a s rakouskými obcemi v roce 2000. Bylo zřejmé, že k vzájemnému poznávání a k trvalému zlepšování sousedských vztahů jsou nejvhodnější výměnné kulturní, sportovní nebo společenské akce. Pokud se podařilo do spolupráce zapojit základní nebo mateřskou školu, byly obvykle ledy prolomeny a spolupráce na "vyšší úrovni" mohla pokračovat.

Prvotní kontakty se týkaly rakouského města RETZ, která však již mělo pevnější formu spolupráce s městem Znojmem a ani spolupráce s Initiative Pulkautall nepřinesla z hlediska trvalého a rovnocenného partnerství kýžené ovoce. Většina rakouských obcí již totiž svého českého příhraničního partnera měla z dřívějška  a celkem obtížně se dařilo nalézt partnera přiměřeného jak počtem obyvatel, tak především svou infrastrukturou, aktivitami společenského života a vinařskými tradicemi. Trvalého a aktivního partnera jsme získali v rakouské obci SEEFELD-KADOLZ, především zásluhou starosty obce Mgr. Georga Jungmayera.
První významnější partnerskou aktivitou bylo pořádání družebního dětského dne v Dobšicích dne 24.6.2001 a od té doby se spolupráce prohlubovala a postupně přecházela z úrovně setkávání samospráv obou obcí k setkávání žáků škol a dětských školek z obou stran hranice, ve spolupráci sportovních, především fotbalových, oddílů,s účastí na  mnoha fotbalových turnajích na obou stranách hranice, výměnné účasti a presentace hudebních těles na tradičních venkovských akcích a oslavách, účast našich řemeslníků a živnostníků na výstavních a prodejních trzích v Rakousku apod. Rovněž v oblastech komerčních aktivit se podařilo navázat oboustranně prospěšnou spolupráci několika drobných a středních podnikatelských subjektů.   
Vrcholem dosavadní spolupráce je uspořádání mezinárodního dětského letního tábora v Dobšicích v roce 2005, kterého se zúčastnili nejen děti z Dobšic a Seefeldu -Kadolze, ale také děti z Jaroslavic a Himberku. Na tuto společnou akci se nám podařilo získat i dotaci z programu INTERREG IIIA a náš projekt byl dokonce vyhodnocen jako vzorový.

Učíme se porozumět

Mezinárodní dětský tábor

Dobrovolný svazek obcí - DSO Znojemsko

V zázemí města Znojma, jednoho z největších a nejstarších městských osídlením českého státu, vznikl v září 2002 nový svazek obcí, který má napomoci zajistit spolupráci mezi jednotlivými obcemi, mikroregion ZNOJEMSKO.
Zakládajícími členy mikroregionu jsou obce Dobšice, Suchohrdly, Kuchařovice, Dyje a Nový Šaldorf –Sedlešovice.  Jedná se o původně zemědělské obce s převládajícím pěstováním vína, ovocnářstvím a zelinářstvím. V obcích není příliš zastoupen průmysl, mezi nejrozvinutější obce patří Dobšice a Nový Šaldorf-Sedlešovice, kde je nejvíce drobných a středních podniků a živností. 
Všechny obce mikroregionu ZNOJEMSKO leží v těsné blízkosti města Znojma, některé byly až donedávna jeho přímou součástí. Po roce 1989 docházelo postupně k jejich osamostatňování a obce si hledaly svou cestu dále.  Vedle spolupráce při řešení současných problémů má činnost mikroregionu napomoci i shodě a partnerskému postupu při řešení problémů budoucích. 
Mikroregion je turisticky velmi zajímavý. Své si zde najde opravdu každý. 
Přestože písemných dokladů o dotycích s historií není mnoho, byly obce díky své poloze v okolí Znojma  historií poznamenány často. Dokládají to i archeologické nálezy se zachovalými stopami neolitického člověka. Nedávné ojedinělé nálezy dokonce odhalily zachovanou zásobnici na obilí se zuhelnatělými zbytky semen z období asi 1200 let př. n.l. 
Nejméně příjemné kontakty s minulostí představují samozřejmě války. Při jedné bitvě u Znojma mezi rakouskými a francouzskými vojáky v roce 1809  některé vesnice u Znojma téměř lehly popelem. Bitva u Znojma roku 1809 upadla postupně téměř v zapomnění, přesto ve své době sehrála významnou roli v Napoleonově tažení Evropou a stála na počátku jeho pozdějších porážek. V současnosti se bitva připomíná v každoročních rekonstrukcích začátkem července, obnovují se památníky na počest padlých vojáků, staví pomníčky na místech hromadných hrobů a po jejich stopách se zřizují cesty pro pěší a cykloturistické trasy. 
V širším okolí města Znojma můžeme na Jevišovicku obdivovat lesy i volnou krajinu, či nejstarší přehradu střední Evropy v Jevišovicích, kulturní památky a dávnou historii nabízí město Znojmo, ale opominout nelze ani vranovský zámek a gotický hrad Bítov, zámek v Jevišovicích s anglickým parkem a sochami ze zrušeného louckého kláštera a s expozicí selského nábytku a klávesových nástrojů či zámek v Uherčicích. Pro romantiky jsou zde malební zříceniny Nový Hrádek a Corštejn, který se tyčí nad Vranovskou přehradou. Obdivovatelé umění ocení Slovanskou epopej v Moravském Krumlově. Ve Slupi si můžeme prohlédnout starý mlýn, v Lesné muzeum motocyklů, v Hlubokých Mašůvkách poutní kostel Navštívení Panny Marie, křížovou cestu a „lurdskou jeskyni“.
Pro milovníky přírody se mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí rozkládá národní park Podyjí, který na rakouské straně pokračuje NP Thaytal. Je to cenné území s četnými meandry, krásným přírodním prostředím a velkou koncentrací vzácných druhů fauny a flóry. V parku je soustředěno mnoho veřejně přístupných památek a vede tudy cca 70 km turisticky značených cest a stejné množství cyklistických stezek. Pro milovníky vína jsou připraveny degustace přímo na vinici u Havraníků a na vinici Šobes či ve vinných sklípcích v jednotlivých obcích.  
Řada místních sklepů se může pochlubit krásnými interiéry, v nichž je radost posedět a ochutnávat.

 

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž je dobrovolná, nezisková organizace sdružující obce zájmového území okresu Znojmo.
Svazek obcí Daníž byl ustaven z popudu obcí Hnánice, Šatov, Havraníky, Chvalovice, Dyjákovičky a Vrbovec v září 1999 a v současnosti je jeho členy více než 40 obcí. 
Svazek je zaměřen na spolupráci při uskutečňování Programu obnovy venkova s ohledem na konkrétní podmínky vinařského mikroregionu při hranicích s Rakouskem.Cílem je spolupráce obcí za účelem společné podpory a propagace vinařské turistiky, zvyšování atraktivity regionu z hlediska cestovního ruchu, propagování myšlenky trvale udržitelného rozvoje, šetrné turistiky a zachování místních venkovských tradic a zvyků.
Ve znojemské vinařské oblasti je registrováno v současné době 591 pěstitelů vinné révy  s plochou 1898 ha vinic. Největšími vinařskými obcemi sdruženými ve svazku znojemských vinařských obcí Daníž jsou Vrbovec s 264 ha, Hostěradice 123 ha, Hrádek 88 ha, Tasovice 83 ha, Božice 81 ha, Miroslav 78 ha, Horní Dunajovice 69 ha, Chvalovice 66 ha, Havraníky 59 ha, Hrušovany n/jevišovkou 50 ha, Sedlešovice 50 ha. V 18 vinařských obcích nejsou žádné vinice registrovány.
Vinice se rozprostírají především na jižních svazích kolem řeky Dyje a Jevišovky. Viniční tratě rozprostírající se pod lesním masivem Národního parku Podyjí patří k nejlepším viničním tratím na celé jižní Moravě. 
Dobšice patří rovněž k nejvýznamnějším vinařským obcím kraje. V roce 1678 26 "luckých" poddaných obdělávalo 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 v seznamu největších vinařských obcí jsou na 8. místě jmenovány Dobšice s 63 ha vinic. Dnes se v Dobšicích vinná réva pěstuje na 41 ha s viničními tratěmi U hájku a Pod tratí o celkové výměře 70,3 ha a s počtem 30 reistrovaných pěstitelů.

Užitečné odkazy

Logo MVS

daniz

lahofer

logo

logo

logo

Logoidsjmk

logo mark

np

soc

vinarstvi

© 2021 Obec Dobšice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti