Obec Dobšice
ObecDobšice

vinařská obec

Platby

 • obec Dobšice
 • IČ 45670773, DIČ CZ45670773
 • Brněnská 70
 • 671 82 Dobšice

V Dobšicích dne 22.6.2011

Vyřizuje: Pešťálová Naděžda

Věc: Variabilní symboly pro platby na účet obce

V případě, že jste se rozhodli uhradit místní poplatky, pronájmy za pozemky, platby

za informační systém, pronájmy parkovacích zábran či pokuty uložené Vám přestupkovou komisí, bezhotovostním převodem na účet obce, uvádějte u plateb příslušný variabilní symbol

místní poplatky a jejich variabilní symboly

 • za psy 1341
 • za užívání veřejného prostranství (i parkování) 1343
 • za odstraňování domovního odpadu 1345
 • pronájmy pozemků 36392131
 • informační systém 36392111
 • pronájem parkovací zábrany 36392133
 • pokuty – přestupková komise 53112212

v textovém poli platby se identifikujte: příjmení, ulice, číslo popisné

ÚČET PRO ZASÍLÁNÍ PLATEB                       

 • č. účtu 182859640
 • kód banky 0300

Užitečné odkazy

mohlo by se vám líbit

Obec Dobšice