Obec Dobšice
ObecDobšice

vinařská obec

Czech Point

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:               

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení řidičů

Ceník

Obchodní rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Každá další stránka: 50,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Každá další stránka: 50,- Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Každá další stránka: 50,- Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za 1. stranu: 50,- Kč
 • Každá další stránka: 0,- Kč

Výpis bod.hodnocení

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů, Výpis bodového hodnocení:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pro vydání výpisu bodového hodnocení osoby je potřeba doložit totožnost žadatele (viz výše). Nepovinným idenfitikačním údajem je rodné číslo a číslo řidičského průkazu osoby.

Pokud někdo žádá o výpis z RT nebo výpis bodového hodnocení v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

www.czechpoint.cz

Užitečné odkazy

mohlo by se vám líbit

Obec Dobšice