Obec Dobšice
ObecDobšice

vinařská obec

Důležité kontakty

 

Vodárenská a.s. - https://vodarenska.cz

 

EGD - https://www.egd.cz

 

Plyn - https://www.gasnet.cz

 

MěÚ Znojmo – matrika

MěÚ Znojmo – odbor dopravy

MěÚ Znojmo – odbor sociální

MěÚ Znojmo – odbor správní

MěÚ Znojmo – stavební úřad

MěÚ Znojmo – odbor územního plánování

MěÚ Znojmo – odbor životního prostředí

MěÚ Znojmo – živnostenský úřad

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Katastrální úřad pro JmK – Katastrální pracoviště Znojmo

Nahlížení do katastru nemovitostí

 

Finanční úřad – územní pracoviště ve Znojmě 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo 

 

Úřad práce – kontaktní pracoviště Znojmo

 

Pálení klestí - https://paleni.izscr.cz

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pokud chcete pouze ohlásit jednotlivé pálení, nepotřebujete se do aplikace registrovat.

 

PROJEKT „VAŠE CESTY K BEZPEČÍ“

Obec má zákonnou povinnost seznámit občany obce s opatřeními na ochranu obyvatelstva a plní ji umístěním odkazu na následující projekt na svých webových stránkách.

Projekt „Vaše cesty k bezpečí“, známější však pod názvem „Chytré blondýnky“ byl vytvořen za účelem informování široké veřejnosti o tom, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, vč. ohrožení bezpečnosti či majetku v důsledku kriminality. Projekt obsahuje celkem 17 témat. Rady však můžete využít také Vy, příp. krizový štáb obce. Rady chytrých blondýnek naleznete na Portálu krizového řízení pro JMK KRIZPORT: https://www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi  

Vaše cesty k bezpečí 

 

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ - KRIZPORT

Obec má zákonnou povinnost seznámit občany obce s možnými ohroženími na území obce a plní ji umístěním odkazu na následující portál na svých webových stránkách.

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM. Naleznete jej na webu: www.krizport.cz.  

Krizport 

 

Užitečné odkazy

mohlo by se vám líbit

Obec Dobšice